Význam a cíle informačního systému

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování vyhlašovaném úsekem prevence odboru 27 MŠMT.

Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Nápověda Metodika

Přihlášení do systému

Aktuality

Informace k vyúčtování 2019

Na webu is-prevence jsou aktuálně zveřejněny formulář a přílohy pro vyúčtování dotací za rok 2019. Nezapomeňte doložit i finanční vypořádání se státním rozpočtem a v případě vratek i Avízo o platbě. Oba dokumenty tvoří přílohu vyúčtování a je nezbytné je k formuláři přiložit. Současně, stejně jako u žádostí, nezapomeňte stvrdit údaje ve vyúčtování doložením čestného prohlášení.

Školy a školská zařízení zřizované kraji a obcemi předkládají FV prostřednictvím svých zřizovatelů a dle jejich pokynů, současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi předkládají FV dle pokynů MŠMT a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Soukromé školy a školská zařízení podávají FV prostřednictvím přílohy č. 3, která je k dispozici v systému is-prevence,v tištění podobě či datovou schránkou na MŠMT, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Nestátní neziskové organizace podávají FV prostřednictvím přílohy č. 3, která je k dispozici v systému is-prevence, v tištění podobě či datovou schránkou na MŠMT, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Kraje předkládají FV dle pokynů MŠMT a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

dne 20.12.2019

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ pro podávání žádostí

V tomto testovacím prostředí si můžete vyzkoušet podávat žádosti.

Uzávěrka TESTOVÁNÍ  podávání žádostí projektů je dne 30.12.2014. Listinné podoby projektů NEODESÍLEJTE.

Začněte registrací.

Návody najdete na stránce / záložce NÁPOVĚDA, resp. METODIKA.

dne 3.12.2014

Dotační řízení pro žádosti na rok 2014

Informační systém bude otevřen od konce srpna 2013 do 30. 9. 2013. V tomto období budete moci vkládat do systému vaše projektové žádosti.

Pro zájemce z řad žadatelů pořádá MŠMT bezplatné semináře v Praze a v Brně. Více informací s možností registrace na semináře najdete na adrese http://www.prevence-info.cz/finance/seminare-pro-zadatele-o-dotace-2014-msmt.

dne 27.8.2013

Formální hodnocení

Aktuálně je dokončováno formální hodnocení projektů. Vy můžete sledovat stav hodnocení. V případě, že byly shledány nedostatky, které metodika uvádí jako možné k nápravě, je Vám projekt znovu otevřen a obdržíte e-mail s instrukcemi, co nebyly shledáno jako v pořádku.

V každém případě, když je Vám projekt vrácen z formálních důvodů (ať jsou jakékoliv, byť třeba schází jen poslat přílohu papírově) je nezbytné, abyste ve stanovené lhůtě projekt znovu uzavřeli, nechail podepsat a poslail znovu jako kompletní žádost.
 

Není možné poslat pouze dílčí část, neboť právě podpisem statutára na žádosti stvrzuje, že vše je pravdivé a v pořádku.

V případě nejasností nebo problému využijte helpdesk.

dne 4.10.2012

Videonávody

Možná vám připadají všechny návody zdlouhavé a "moc textové".  Pak právě pro Vás jsme vytvořili videonávody, ve kterých si můžete prohlédnout komentované postupy od registrace do systému až po podání žádosti. Videonávody najdete v sekci Nápověda.

dne 14.9.2012

Zobrazit archiv aktualit

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy