Archív aktualit

Archív obsahuje veškeré publikované aktuality v rámci systému

Informace k vyúčtování 2019

Na webu is-prevence jsou aktuálně zveřejněny formulář a přílohy pro vyúčtování dotací za rok 2019. Nezapomeňte doložit i finanční vypořádání se státním rozpočtem a v případě vratek i Avízo o platbě. Oba dokumenty tvoří přílohu vyúčtování a je nezbytné je k formuláři přiložit. Současně, stejně jako u žádostí, nezapomeňte stvrdit údaje ve vyúčtování doložením čestného prohlášení.

Školy a školská zařízení zřizované kraji a obcemi předkládají FV prostřednictvím svých zřizovatelů a dle jejich pokynů, současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi předkládají FV dle pokynů MŠMT a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Soukromé školy a školská zařízení podávají FV prostřednictvím přílohy č. 3, která je k dispozici v systému is-prevence,v tištění podobě či datovou schránkou na MŠMT, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Nestátní neziskové organizace podávají FV prostřednictvím přílohy č. 3, která je k dispozici v systému is-prevence, v tištění podobě či datovou schránkou na MŠMT, Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

Kraje předkládají FV dle pokynů MŠMT a současně v souladu s Rozhodnutím vkládají kopii tohoto FV do systému is-prevence.

dne 20.12.2019

TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ pro podávání žádostí

V tomto testovacím prostředí si můžete vyzkoušet podávat žádosti.

Uzávěrka TESTOVÁNÍ  podávání žádostí projektů je dne 30.12.2014. Listinné podoby projektů NEODESÍLEJTE.

Začněte registrací.

Návody najdete na stránce / záložce NÁPOVĚDA, resp. METODIKA.

dne 3.12.2014

Dotační řízení pro žádosti na rok 2014

Informační systém bude otevřen od konce srpna 2013 do 30. 9. 2013. V tomto období budete moci vkládat do systému vaše projektové žádosti.

Pro zájemce z řad žadatelů pořádá MŠMT bezplatné semináře v Praze a v Brně. Více informací s možností registrace na semináře najdete na adrese http://www.prevence-info.cz/finance/seminare-pro-zadatele-o-dotace-2014-msmt.

dne 27.8.2013

Formální hodnocení

Aktuálně je dokončováno formální hodnocení projektů. Vy můžete sledovat stav hodnocení. V případě, že byly shledány nedostatky, které metodika uvádí jako možné k nápravě, je Vám projekt znovu otevřen a obdržíte e-mail s instrukcemi, co nebyly shledáno jako v pořádku.

V každém případě, když je Vám projekt vrácen z formálních důvodů (ať jsou jakékoliv, byť třeba schází jen poslat přílohu papírově) je nezbytné, abyste ve stanovené lhůtě projekt znovu uzavřeli, nechail podepsat a poslail znovu jako kompletní žádost.
 

Není možné poslat pouze dílčí část, neboť právě podpisem statutára na žádosti stvrzuje, že vše je pravdivé a v pořádku.

V případě nejasností nebo problému využijte helpdesk.

dne 4.10.2012

Videonávody

Možná vám připadají všechny návody zdlouhavé a "moc textové".  Pak právě pro Vás jsme vytvořili videonávody, ve kterých si můžete prohlédnout komentované postupy od registrace do systému až po podání žádosti. Videonávody najdete v sekci Nápověda.

dne 14.9.2012

Často kladené dotazy

Vytvořili jsme pro Vás stránku s často kladenými dotazy. Přečtete-li si je, můžete ušetřit spoustu času.

dne 28.8.2012

Důležité - nepřehlédněte

  • Elektronický formulář pro podávání žádostí bude pro žadatele spuštěn 20. srpna 2012
  • Žádosti se předkládají do 30. září 2012
  • V souladu s metodikou je povinnost projekty, které jsou cíleny na poskytování služeb jiným (zejména NNO, PPP apod.), předjednat – náležitosti předjednání viz metodika pro žadatele

Aktuální informace a metodiky k vyplňování žádostí o dotace na rok 2013

  1. Metodika pro žadatele o dotace je zveřejněna zde - http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodika-msmt-o-poskytovani-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na
  2. Další nezbytné informace k dotačnímu řízení naleznete zde - http://91.214.192.205/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace
dne 12.7.2012

Semináře pro žadatele o dotace pro rok 2013

MŠMT připravilo pro žadatele o dotace v souvislosti se spuštěním nového dotačního řízení systém seminářů po jednotlivých krajích. Přehled všech seminářů naleznete zde . V případě Vašeho zájmu se na konkrétní seminář registrujte zde.

dne 26.4.2012

Registrace do systému

Pokud s Informačním systémem pracujete poprvé, vaše organizace pravděpodobně ještě není v jeho databázi. Musíte se tedy registrovat.

Zaregistrovat se

Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo nebo uživatelské jméno, můžete si je nechat poslat pomocí formuláře pro obnovení.

Obnovení hesla

Přejít do nápovědy