Nápověda

Informační systém je nástrojem MŠMT, ve kterém je vedena evidence žádosti o dotaci v dotačním titulu zaměřeném na prevenci rizikového chování v působnosti MŠMT.

 • Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny.

Přístup k IS

Jako nepřihlášený uživatel můžete procházet dokumenty přístupné veřejnosti nebo prohlížet základní informace o realizovaných projektech a v těchto dvou položkách vyhledávat pomocí fulltextového vyhledávání. Další funkce IS můžete využívat až po přihlášení.

Přihlášení

Každý přistupuje do systému pod unikátním uživatelským jménem a heslem. Přihlášení probíhá prostřednictvím přihlašovací stránky. Pokud už jste přihlášeni a chcete pracovat pod jiným přístupem, musíte se nejprve odhlásit a pak teprve je možné se přihlásit jako jiný uživatel.

Registrace

Pokud se se systémem chystáte pracovat poprvé, musíte vaši organizaci registrovat. Při registraci zadáte:

 1. název organizace (shodný se stanovami nebo zřizovací listinou),
 2. IČ,
 3. kontaktní e-mailovou adresu organizace (nikoliv soukromou).

Po registraci vám na zadanou e-mailovou adresu přijde mail s přístupovými údaji.

Vyplňování žádosti

 • Žádost může vyplňovat pouze zaregistrovaný uživatel po přihlášení se svým uživatelským jménem a heslem.
 • Žádost má několik na sebe navazujících částí. Je třeba správně vyplnit všechny položky dané části žádosti (v případě správného vyplnění se červený křížek změní na zelenou „fajfku“)
 • Ke každé položce jsou uvedeny návodné texty přímo ve formuláři každé části žádosti.
 • Teprve po správném vyplnění všech položek je možné žádost uzavřít a vygenerovat finální verzi ve formě PDF dokumentu..

Návody k použití systém

Aktuální informace a metodiky k vyplňování žádostí o dotace na rok 2013

 1. Metodika pro žadatele o dotace je zveřejněna zde http://www.msmt.cz/socialni-programy/metodika-msmt-o-poskytovani-dotaci-ze-statniho-rozpoctu-na
 2. Prezentace k metodice ke stažení zde http://www.msmt.cz/file/22685
 3. Prezentace k novému Informačnímu systému žádostí o dotace – IS-Prevence zde http://www.msmt.cz/file/22686